הוט פנתה לפרקליטות וביקשה לקבל את עבודתה של חברת הייעוץ פרונטיר, שקבעה מחירי שימוש בתשתיות הקוויות לטובת מתחרים חדשים