כן, ראש הממשלה אולי זחוח ויהיר, אבל ישראל זקוקה ליכולת "המכה השנייה", שאותה מספקות הצוללות. נתניהו עשה נכון כשהחליט על רכישתן. שמרון, לעומת זאת, נהג לא נכון