מזכיר הממשלה הפיץ מזכר בו ביקש מחברי הממשלה להימנע מיצירת קשר עם חברי ממשל הנשיא האמריקאי הנבחר, זאת בכדי למנוע "תקריות מ