במשטרה חושדים כי חלק מהשריפות נגרמו מהצתה, חלקן מרשלנות. הרוח המזרחית החזקה מלבה את מוקדי האש. תושבי גילון שבגליל פונו מבתיהם, מוצב צבאי בבנימין פונה גם