על תשלומי ארנונה, נקיטת הליכי גבייה והדרכים להתגונן מפני הליכי הרשות