עתידנים טוענים כי בעשורים הקרובים הקניות כפי שאנחנו מכירים אותן יעבורו מן העולם. את החנויות הפיזיות יחליפו משקפי מציאות מדומה ומוכרים של אינטיליגנציה מלאכותית