במועצה קוראים לשר התקשורת לבחון שילוב פרסומות בערוצי הספורט, לאור הזינוק בעלויות הזכויות בתקופה האחרונה