[rtl]החלטת משרד התקשורת לאפשר לבזק למזג לתוכה את חברות הבת יס, פלאפון ובזק בינלאומי, לא תיטיב עם צרכני התקשורת אך היא שווה מאות מיליונים לבעל השליטה[/rtl]