[rtl]שני מבקשי הבקשה תקפו את חלוקות הדיבידנד של בזק לאורך שנים, כאשר התביעה הוערכה בכמיליארד שקל. לפני שלושה חודשים שופט המחוזי חאלד כבוב דחה את בקשתם וכעת קבע העליון כי החלוקה היא "בעלת היגיון עסקי סביר"[/rtl]