[rtl]גורם באוצר מוסר כי ההחלטה לביטול ההפרדה התאגידית היא אולי של משרד התקשורת, אך באוצר לא יאפשרו לקדמה בקלות כזו - ובטח שלא במתווה המוצע כעת. עוד נמסר, כי בשל העיסוק בתקציב המדינה, באוצר טרם ניתחו את המלצות משרד התקשורת, אך יעשו זאת בתחילת השבוע[/rtl]