[rtl]במשרד האוצר אומרים כי ביטול ההפרדה התאגידית בבזק הוא ניסיון של משרד התקשורת לפצות את הקבוצה על חיובה לפתוח תשתיות למתחרים. ההטבה המרכזית: יכולת לקזז הפסדים בשווי מיליארדים[/rtl]