[rtl]הדיווח על רכישת גולן כלל חשיפה ראשונה של תוצאותיה הכספיות בחברה הפרטית שהיתה מחוללת התחרות המרכזית בשוק הסלולר בשנים האחרונות. את הרבעון הראשון של 2016 סיימה החברה בהפסד של 6 מיליון שקל[/rtl]