[rtl]האפליקציה החדשה תהיה הערוץ דרכו יופצו תכני הווידיאו של הרשת החברתית למקלטי טלוויזיה, במטרה להיכנס לאפיק הרווחי של שוק הפרסום בטלוויזיה שמוערך ב-70 מיליארד דולר בשנה בארה"ב בלבד[/rtl]