גודלו של הלוויין הזעיר כגודלו של קרטון חלב והוא יעשה שימוש במצלמות מיוחדות המסוגלות לזהות תופעות אקלימיות שונות. במערכת בקרה תאפשר בחירה של אזורי הצילום והמחקר