[rtl]שני לווייני מחקר זעירים, השוקלים רק 5 ק"ג, שוגרו הבוקר מאתר בהודו. הלוויינים ירחפו בגובה 500 ק"מ מעל פני כדור הארץ, ינטרו שינויי אקלים ויבצעו מגוון ניסויים מדעיים. הם אמורים לספק למדענים הישראלים גם מידע על השפעת חוסר הכבידה על חומרים שונים[/rtl]