[rtl]על רקע המאבקים בענף התקשורת בחוק ההסדרים שעלול לפגוע ברווחיותה של בזק, הבטיח אתמול ראש אגף התקציבים ביום עיון של האגף ששוק התשתיות ייפתח לתחרות. הנשיא ריבלין דיבר על השקיפות שהכרחית לאמון הציבור: "אין לאף אחד מונופול על הידע"[/rtl]