[rtl]החברה, המשדרת את ספורט 1 וספורט 2 בתשלום ב-yes וב-HOT צריכה להבטיח שלא תהיה זליגה של תכנים מהערוצים הקיימים שלה לערוצים החדשים[/rtl]