[rtl]חרף מדיניות אופ"א לאשר לעסקים להקרין בחינם את משחקי היורו לקהל של עד 300 איש, בעלת הזכויות לשידורים בישראל גובה אלפי שקלים עבור זכויות השידור[/rtl]