זאת, לעומת ניסיון לאשר דמי ניהול של 700 אלף דולר קודם לכן