ישראל בלווין עמוס בשל מעבר לתדרים חדשים בלווין עמוס 7 .