[rtl]מועצת הכבלים והלוויין סיימה לבחון הקלות רגולציה לשתי החברות, ונענתה לדרישתן לצמצם רכישת סרטים. עם זאת, היא חייבה אותן להפיק סרטי מקור[/rtl]