[rtl]מנכ"ל משרד התקשורת מתפאר בכך שמתחילת כהונתו מניית בזק עלתה בקצב נמוך משל מתחרותיה. אלא שמאז שאלוביץ' רכש את החברה, החודש לפני שבע שנים, מניית בזק טיפסה והמתחרות התרסקו. הרווח לפירמידה של אלוביץ' מבזק נאמד ב־3.2 מיליארד שקל[/rtl]