[rtl]כך זועק במכתב לבית המשפט מ', האיש שנטען כי הוא המפעיל של אתר הסטרימינג הפיראטי SDAROT ועלול התברר כקורבן האמיתי של הפרשה. לפני 3 חודשים טען גורם שביקש לשמור על אנונימיות כי הוא - ולא האדם שזוהה בפסק הדין - המפעיל האמיתי של האתר: "ברגע שיגיעו אלי אשב בכלא, אבל המשטרה עוד רחוקה"[/rtl]