[rtl]הצעת חוק שמקדם משרד הכלכלה תחייב את HOT ו־yes לקבל את אישור הלקוחות לפני העלאת מחירים. חברות הטלוויזיה מיישרות קו גם בנושאי תוכן - אחרי yes, גם HOT בוחנת הורדת ערוץ הילדים[/rtl]