לידיעת ביטן: התאגיד כבר הכין את לוחות השידורים לינואר