הטענה של זיר"ה (זכויות יוצרים ברשת האינטרנט), היא ששלושת האתרים הללו מעודדים ומסייעים להפיץ תכנים המפרים זכויות יוצרים. מתוך חמישה אתרים שהוזכרו בתביעה, בית המשפט סגר את שלושת העיקריים