[rtl]ביחד עם Abeksis.com, Kodiwizadil.net ו-revivo-kodi.com - אתרי קודי הגדולים בארץ - נסגרו גם קבוצות הפייסבוק התומכות שלהם. סגירת האתרים בוצעה במסגרת הסכם פשרה בין זיר"ה ובין מפעילי האתרים, שקיבל תוקף משפטי[/rtl]