[rtl]השבוע הפכה ישראל למדינה שמחבקת את ספקי התוכן הפיראטי; הציבור מימן מכיסו קנס שקיבלו מפעילי אתרי קודי שנסגרו - על אף העובדה שהם לא ישובו לאוויר. איזה סיכוי יש לארגון זכויות היוצרים זיר"ה, סוגר האתרים, אל מול האהבה הזו?[/rtl]