הכוונה היא לא לערוץ חדשות בוואלה, אלא את הטלפוניה של בזק כחלק מהרפורמה