[rtl]מאז שנקנתה על ידי אלוביץ', בזק חילקה דיבידנדים של יותר מ־21 מיליארד שקל. חובות הענק שנטלו חברות בבעלותו כדי לממן הקנייה, בולעים את הרווחים ומקשים על בעל השליטה לשלם חובות פרטיים[/rtl]