[rtl]בין ההחלטות הראשונות שקיבל נתניהו עם הקמת הממשלה החדשה במאי 2015 היתה ההחלטה לאשר את המיזוג בין בזק ל־yes, שתיהן חברות בשליטתו של שאול אלוביץ'[/rtl]