[rtl]לינור יוכלמן, מזכירת בזק שנחקרה ברשות ני"ע, השתתפה בדיוני הוועדה הבלתי תלויה לבחינת רכישת yes. בזק: "לא היה לה שיקול דעת בהצבעות"[/rtl]