[rtl]איחוד החברות־הבנות בזק בינלאומי, פלאפון ו־yes ליחידה אחת לא רק יאפשר לבזק להציע חבילת שירותים, בדומה למתחרותיה, אלא יתפרש כסוכריה אישית לבעל השליטה שאול אלוביץ', הנחשד בביצוע מניפולציות בדו"חות yes[/rtl]