הרשות השנייה מפיצה את טיוטת הרישיון החדש שבה מופיעה הדרישה