עו"ד לינור יוכלמן, מזכירת בזק ויד ימינו של אלוביץ', נחקרה ברשות ני"ע ■ סטלה הנדלר חשודה בקבלת דבר במרמה ודיווח כוזב ■ בזק: "יוכלמן פעלה ופועלת במסגרת תפקידה אך רק לטובת החברה"