[rtl]חקירת אלוביץ' ומנהליו היא הזדמנות לחייב את בזק להתפרק מהנכסים שמציבים אותה בניגוד עניינים מול מתחרותיה ומול בעל השליטה. רק כך הציבור ייהנה מתחרות אמיתית ולרגולטור יהיה קשה לעשות לה נעים בגב[/rtl]

 
כל הנאמר כאן הוא לכאורה