[rtl]ההלוואה שלקח אלוביץ' מהבינלאומי שבשליטתו של בינו, אי העמידה בתנאי ההלוואה, הדרישות של בנק ישראל והאיום של הבינלאומי לנקיטת צעדים משפטיים נגד אלוביץ' שהעלו את יחסי הטייקונים על שרטון. כך התגלגלה פירמידת החובות שהובילה את בזק לעסקת yes. בכיר בקבוצת אלוביץ': "היתה פה התנהלות נכונה ואחראית של שירות חובות"[/rtl]