פסק דין תקדימי של בית הדין האירופי לזכויות אדם קובע כי אפשר להחזיר לארצו אזרח אריתריאי, שבקשת המקלט שלו בשווייץ נדחתה. המשמעות עבור ישראל היא כי עקרונית אין מניעה להחזיר מהגרים אריתריאים שהסתננו ארצה חזרה למולדתם