חשוד שנעצר בידי משטרת ישראל לצורך חקירה נתון לחסדיהם של אנשי המשטרה לאורך 24 שעות תמימות. הוא יובא לפני שופט רק לאחר 24 שעות של שלילת חירות. 24 השעות הללו טומנות בחובן פוטנציאל שבירה מובהק של החשוד