[rtl]לפני כשבוע וחצי אישר הבונדסטאג את מכירת הצוללות לישראל, עם הסתייגות אחת: במקרה של שחיתות, ואפילו קלה, העסקה תבוטל. כעת לאור עיכוב ששת הבכירים, מפלס הדאגה עולה • כתב חדשות 10 מדווח מהמספנה הגרמנית[/rtl]