מנכ"לית המשרד אמרה כי הפתרון הפלילי בסוגיה צריך להיות מוצא אחרון, וכי יש להתמקד בהעלאת המודעות לתעשיית הזנות. חברות הכנסת שמקדמות את החוק : "צריכת זנות היא נורמה פסולה והרסנית. ההכרעה תעבור למחוקק"