לוואלה! נדל"ן הגיע סרטון שבו נראה פועל באתר בנייה של חברת הביצוע בבת ים, כשהוא תלוי באוויר באופן המסכן את חייו ומנוגד לתקנות הבטיחות. דניה סיבוס: "מדובר בפועל של קבלן משנה, שעבר את הדרכות הבטיחות הנדרשות והתנהל בניגוד לנהלי החברה