זהותו האידיאולוגית של מנהיג המפלגה היא בעלת חשיבות לעתיד המדינה. מי זה יהיה - גבאי שמתומרן על ידי אלו שסימנו את "הדבר הנכון" או פרץ שבראש מעייניו עומדת טובת הציבור?