[rtl]פושעי סייבר אספו מידע ממקורות פתוחים, פרצו לרשתות של עסקים בגרמניה - ואז שלחו למחלקות הכספים דרישה להעברת הון לקבלן חיצוני לצורך "פרויקט סודי". כ-5,000 עסקים נפלו בהונאה הזו, שהולכת ותופסת תאוצה[/rtl]