[rtl]הבנקים וחברות האשראי צפויים לצמצם את היקף ההלוואות לרכישת כלי רכב בעקבות הנחייה שפרסם אתמול בנק ישראל. הבנק, שמודאג ממגמה של סיכון בענף, הורה להגביל את השווי של כלי רכב המשמשים כבטוחה להלוואות ל-60% משוויים המלא[/rtl]