[rtl]דורון תורג'מן אמר את הדברים בכנס משקיעים שיזמה הקבוצה בעקבות הירידה החדה בניירות הערך של החברות הבנות: "גם אם בזק תקטין את הדיבידנדים עדיין נוכל לשרת את החוב"[/rtl]