[rtl]ענקית האינטרנט שכרה מתחמי ענק בחיפה ובתל אביב, שבהם תוכל להעסיק עד 2,500 עובדים. 250 עובדים יגויסו לתחום המיקרו־מעבדים שיעבור לחיפה, תחום הענן יעבור למגדל שרונה וההנהלה צפויה לבצע רכישה נוספת בישראל[/rtl]