[rtl]למה אנחנו נגררים לשיח העקר האם נתניהו חצה או לא חצה את הסף הפלילי? אנחנו באמת זקוקים לכתבי אישום כדי להבחין בין טוב לרע? שתי הפרשות האלה ממיטות קלון על רה"מ וכל יום שבכירי הליכוד ושותפיו לקואליציה ממשיכים לעצום עיניים הוא בגידה באמון האזרחים שבחרו בהם[/rtl]