[rtl]לא פחות מתשעה יועצים, עובדים ומקורבים לראש הממשלה הגיעו כבר לחדר החקירות בחשד למעורבותם בפרשות שחיתות והטרדות. מה קורה בלשכת ראש הממשלה?[/rtl]