[rtl]מעצרם של המשנה לראש המל"ל לשעבר אבריאל בר יוסף ושל מיקי גנור ששימש כנציג טיסנקרופ בישראל הוארך בפעם השנייה - עד ליום שני. השופטת עינת רון: קיים חשש ספציפי לשיבוש החקירה, "לא ניתן להסתפק במעצר בית"[/rtl]